Jak Dzieci pracują?

W ciągle zmieniającej się rzeczywistości metoda Marii Montessori jest wciąż żywa i aktualna. Nie bez kozery przetrwała w całej swojej okazałości już ponad 100 lat. Dzieci nauczane tą metodą, uczą się wzrastać na bazie swojego potencjału rozwojowego. Człowiek uczy się najlepiej kiedy jest zainteresowany i zmotywowany. Dzieci nie ograniczone czasem ani miejscem pracy, mogą zgłębiać tajniki wiedzy. Podczas zajęć lekcyjnych czyli na pracy własnej, Dziecko realizuje program w sposób indywidualny. Praca własna to bardzo ważny czas, w którym Dziecko, angażując umysł i zmysły, gromadzi doświadczenia niezbędne do zrozumienia abstrakcyjnych pojęć, rozwija wyobraźnię i trenuje nowe umiejętności. Nieodłącznym i naturalnym elementem takiego procesu są błędy. W Metodzie Montessori popełnienie błędu jest pozytywnym impulsem do poszukiwania prawidłowego rozwiązania. Samodzielne znalezienie i poprawienie niedoskonałości wzmacnia wiarę we własne możliwości, zmniejszając równocześnie prawdopodobieństwo popełnienia tego samego błędu w przyszłości.

Planowanie swojego czasu oraz aktywności jest bardzo ważnym elementem edukacji Montessori Dzięki temu Dziecko uczone jest odpowiedzialności za swój proces nauczania. Każdego dnia po prezentacji w grupie o niewielkiej ilości osób, to Dziecko decyduje w jakiej formie chciałoby utrwalić materiał. Dla artystycznego usposobienia odpowiedni będzie projekt plastyczny natomiast dla ścisłego umysłu eksperyment. Dziecko decyduje, czy chciałoby pracować samodzielnie czy z kolegą. Nauczyciel wspiera, zachęca, motywuje, nie narzuca się Dziecku. Po wykonaniu zadania Nauczyciel wraz z Dzieckiem weryfikuje jego pracę. Podanie kolejnej dawki wiedzy ściśle wiąże się z poziomem już tej nabytej.

Nauczyciel Montessori wspiera Dziecko w procesie nabywania wiedzy. Towarzyszy Dziecku na jego ścieżce rozwoju. Jego zadaniem jest zapewnienie Dziecku możliwości próbowania i doświadczania. Nauczyciel pokazuje, w jaki sposób posługiwać się pomocami. W razie błędu – zamiast ocenić czy skrytykować – robi to jeszcze raz. Wspólnie z Dziećmi ustala też reguły pracy w grupie i przypomina o ich przestrzeganiu.

W montessoriańskiej Szkole Podstawowej nie ma prac domowych. Wszystkie aktywności związane z poznaniem materiału, ćwiczeniem oraz sprawdzeniem wiedzy, odbywają się w szkole. Wychodząc ze szkoły Dziecko ma czas na odpoczynek, zabawę oraz na rozwijanie swoich pasji.

Co zamiast ocen…?

„Jedynie rzeczywista praca i doświadczenie prowadzi młodego człowieka do dorosłości. W mojej wizji przyszłości młodzi ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.”
Maria Montessori     

Nauczyciele Montessori świadomie rezygnują z tradycyjnego oceniania dzieci. Dziecko które myśli o stopniach i o ocenie zewnętrznej, szybko traci wrodzoną i naturalną ciekawość świata, czyli to o co my walczymy 😊 Lepiej zaszczepiać w dziecku fascynację tym co robi, niż dyscyplinować za pomocą ocen. Metoda Montessori formą przekazywania wiedzy, przyjazną i niestresującą atmosferą zachęca i motywuje do poznawania wiedzy.

Proponujemy:

  • codzienną obserwację nauczyciela jako element ewaluacji ucznia;
  • codzienne planowanie pracy;
  • prezentacje przerobionego materiału w grupach;
  • oceny opisowe;
  • osobisty kontakt z Rodzicem.