Zajęcia

Zapewniamy zajęcia edukacyjne zawarte w podstawie programowej oraz:

 • Zajęcia kulinarne
 • Praca z książką
 • Eksperymenty
 • Przesiewowe badanie logopedyczne
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Opieka psychologa

 

Za dodatkową opłatą:

 • porady psychologiczne
 • wycieczki autokarowe
 • zajęcia logopedyczne
 • ceramika
 • inne: dopasowane do potrzeb i zainteresowań grupy