Założenia szkoły

„Sposób w jaki Dzieci się uczą zadecyduje kim będą „
dr Paul Epstein

Maria Montessori kiedy zaczęła tworzyć podwaliny własnej filozofii pedagogicznej, przyjrzała się naturze Dziecka oraz warunkom, jakie należy mu zapewnić, by wyrosło na ciekawego świata, odpowiedzialnego, samodzielnego, pozostającego w dobrych relacjach z innymi i mającego fundamentalną wiarę w siebie człowieka. Odkryła, że każde Dziecko cechuje naturalna potrzeba uczenia się, z silną motywacją wewnętrzną.

 

Szkoła Montessori opiera się na następujących filarach pedagogicznych:

  • nacisk kładziony jest na rozwój kognitywny i społeczny;
  • środowisko oraz metody nauczania wspierają samodzielność i samodyscyplinę;
  • przekazywane lekcje są w formie indywidualnej lub w małych grupach;
  • dobór materiału dydaktycznego opiera się na faktycznej wiedzy dziecka, zgodny z jego możliwościami i potrzebami;
  • Dziecko wybiera miejsce i czas dla swojej pracy;
  • to materiał dydaktyczny dostarcza Dzieciom informacji o ich pomyłkach.