Przedszkole

Magdalena Kaczorowska – Edukacja Montessori                                                                               Grodzisk Mazowiecki, 29.03.2021r Ul. Edwarda Krasińskiego 20                                                                                                                                                                                  96-325 Radziejowice                                                                                                                                                                                                Nip. 838 174 84 48

Oświadczenie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oświadczam, że Przedszkole Dmuchawiec Montessori, ul. Nadarzyńska 37, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w dniach 30.03 – 9.04.2021, będzie organizowało zajęcia stacjonarne w przedszkolu jedynie na wniosek rodziców dzieci, którzy:

1. Są zatrudnieni w podmiotach, wykonujących działalność leczniczą.

2. Realizują zadania dotycząc koordynacji ratownictwa medycznego.

3. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.

5. Wykonują działania ratownicze.

6. Są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

7. Są zatrudnienie w ogrzewalniach i noclegowniach.

8. Są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

9. Są zatrudnieni placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

10. Są zatrudnieni w formach opieki dzieci do lat 3.

11. Są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

 

                                                                                                                                                Magdalena Kaczorowska

30/03/2021

Oświadczenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki ze względu na COVID-19

Magdalena Kaczorowska – Edukacja Montessori                                            […]
17/03/2021

Dieta bezglutenowa

Szanowni Państwo, Nazywam się Ewa Mirowska i jestem dietetykiem klinicznym, który opiekuje się Przedszkolem Dmuchawiec Montessori. Dbam o to, żeby posiłki Państwa dzieci były dobrze zbilansowane, […]
13/10/2015

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W pracy z Naszymi Pociechami, bardzo ważne jest dla Nas bezpieczeństwo, nawiązanie dobrych relacji oraz komunikacja. Dziecko czujące się bezpiecznie jest otwarte, radosne i chętne do […]
13/09/2015

Śniadanie w przedszkolu Montessori

W placówkach montessoriańskich dzieci są zachęcane do samoregulacji czyli, w przypadku posiłków, do spożywania jedzenia wtedy, gdy są głodne, a nie wtedy kiedy na zegarze „wybije” […]