Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Śniadanie w przedszkolu Montessori
13/09/2015
Dieta bezglutenowa
17/03/2021

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W pracy z Naszymi Pociechami, bardzo ważne jest dla Nas bezpieczeństwo, nawiązanie dobrych relacji oraz komunikacja. Dziecko czujące się bezpiecznie jest otwarte, radosne i chętne do współpracy. Idąc za tymi kierunkowskazami zdecydowałyśmy się na włączenie do naszych zajęć, ćwiczeń opartych na Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne urzeka swoją prostotą, naturalnością i uniwersalnością. Metoda ta, została stworzona przez nauczycielkę tańca i ruchu, w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Nazwa metody odzwierciedla główne jej założenia. Za pomocą ruchu rozwija świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnia ruchowo, uczy dzielić przestrzeń z innymi osobami oraz nawiązywać z nimi bliski kontakt za pomocą ruchu i dotyku.

Zajęcia wpływają stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

W trakcie zajęć, podobnie jak podczas spontanicznej zabawy, dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Prezentowane ćwiczenia są dla nich dobrą okazją do nabywania umiejętności kontrolowania swojego ciała, a co za tym idzie, sfery emocji oraz różnych form kontaktów społecznych.

sherborne

Magdalena Kaczorowska

Źródło „ Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”