Dlaczego Montessori?

Zależy nam na tym, aby założenia Marii Montessori w naszej placówce były wciąż żywe, obecne i aktualne.

Metoda Montessori broni autonomii Dziecka, jego odmienności i indywidualności. Nauczyciel wierzy w spontaniczność i wolność działania. Szanuje i ufa Dzieciom oraz decyzjom według których ono postępuje. Człowiek jest istotą, która kształtuje się już w łonie matki, następnie w najbliższym swoim środowisku czyli w rodzinie i w miejscu swojej edukacji. Dlatego też, te dwie ostatnie ścieżki, należałoby ze sobą ściśle powiązać. Rodzice, Dziecko i przedszkole to ogniwa nierozerwalne – „Rodzina bez przedszkola może wiele uczynić dla dziecka, przedszkole bez rodziny niewiele” (R. Meigham ).