Kąciki zainteresowań

Każda sala montessoriańska charakteryzuje się przygotowanym otoczeniem, w którym możemy wyraźnie zaobserwować kilka działów. Pomoce z poszczególnych kącików zainteresowań są ze sobą ściśle powiązane, tworząc nierozerwalną i logiczną strukturę.

Materiał edukacyjny do praktycznego życia

Jak sama nazwa wskazuje, jest to dział, w którym Dzieci udoskonalają i zdobywają elementarne umiejętności. To właśnie tu, najmłodsi spędzają najwięcej czasu. W czynnościach tych, czują się bezpiecznie i wykonują je z wielką radością, ponieważ niejednokrotnie miały okazje zaobserwować je w swoim rodzinnym domu i uczestniczyć w nich. Zajmują się doskonaleniem ruchów dłoni i rąk, ich zręczności i precyzji. Dzięki temu materiałowi czas skupienia i uwagi Dziecka wydłuża się, pamięć nieustannie jest ćwiczona a samodzielność i sprawczość osiąga niewyobrażalny wymiar. Aby Dzieci mogły wykorzystać swój potencjał, zdolności i nabyte umiejętności , naszym cotygodniowym rytuałem będzie pieczenie chleba a następnie spożywanie go w tracie śniadania, dnia następnego.

Materiał sensoryczny

Jest to jeden z najważniejszych działów, który ściśle wiąże się z rozwojem Dziecka . Jak Dzieci poznają świat . . . ??? Właśnie dzięki zmysłom. To one są najważniejsze i kierują aktywnością Dzieci. Jedna pomoc sensoryczna skupia się na doskonaleniu jednego zmysłu np. dzięki barwnym tabliczkom Dzieci poznają kolory podstawowe i pochodne, uwrażliwiane są na gradacje koloru. Mają możliwość doświadczenia smaku czy zapachu np. cytrusów, ziół, kwiatów. Materiał sensoryczny wprowadza Dzieci w świat wymiarów, kształtów, co nie jest bez znaczenia na późniejsze przyswojenie treści matematycznych.

Materiał matematyczny

W niezwykle obrazowy sposób, zaprasza Dzieci do świata liczb. Dzieci uczą się liczyć w zakresie 10, wprowadzane są w tajniki układu dziesiętnego na tzw. złotym materiale. To właśnie dzięki niemu mogą zaobserwować ,w jaki sposób rosną liczby, kiedy przekraczają próg dziesiętny. Dodają, odejmują, mnożą, dzielą z łatwością i przyjemnością.

Materiał językowy

Bazuje na nieustannym poszerzaniu słownictwa Dzieci oraz uwrażliwianiu na dźwięki mowy ojczystej. Materiał skonstruowany jest w taki sposób, aby Dziecko rozumiało to co robi. Gdy wysłuchuje dźwięki liter np. w słowie rak, dom, osa, możemy zacząć pracę z szorstkimi literami. Dziecko ma możliwość poznania ich kształtu dotykiem oraz osłuchać się z ich brzmieniem. Jeśli jest gotowe, rozkłada słowa na litery, pisze je a następnie czyta. Może je zatrzymać tylko ich własna wyobraźnia.

Materiał kulturowy

Dzięki szklarni i grządkom, które powstaną w Naszym ogrodzie, Dzieci będą miały okazje zaobserwować wzrost warzyw i owoców. Doświadczą zaangażowania, pielęgnacji i przyjemności z jedzenia ;). Do Naszej społeczności, będą zapraszane ciekawe osoby, chcące podzielić się swoją pasją. Wycieczki do piekarni, straży pożarnej czy kwiaciarni, pokażą nam wagę pracy innych ludzi. W świat sztuki i kultury wprowadzą Dzieci wyjazdy do teatru, na wystawy czy wernisaże.