Wizja przedszkola

Chcemy aby Dzieci należące do Naszej Społeczności, były przygotowane do wykorzystania w pełni swojego potencjału, naturalnego pragnienia nauki oraz dążenia do samodzielności.

Zależy nam na tym, aby nie zatraciły radości życia, ciekawości do poznawania świata, aby były otwarte w stosunku do innych ludzi oraz by umiały poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Chcemy aby cieszyły się każdą chwilą, a wtedy kiedy trzeba, by umiały wyciągnąć z niej dobrą naukę. Postaramy się im przekazać, że nie ma złych pytań i złych odpowiedzi – pytając nigdy nie zbłądzą.

Głęboko wierzymy, że po zakończeniu edukacji w Naszym przedszkolu, Nasi absolwenci będą przekonani, że wszystkie informacje, które otrzymali, nie były Im dane jako prawdy oczywiste, ale jako drogowskazy, mające służyć nauce dokonywania wyboru.