Zapraszamy do pierwszej w naszej okolicy ogólnodostępnej Sali Doświadczania Świata – SNOEZELEN.

Termin „snoezelen” pochodzi z języka holenderskiego i jest połączeniem dwóch słów: snuffelen – węszyć i doezelen – drzemać, przyglądać się, pozostawać w półśnie.

Idea snoezelen

 to efekt poszukiwań bardziej wydajnych sposobów pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością. Wywodzi się z Holandii. Znana tam od lat 70 -tych.

Snoezelen zwana również jako terapia wielozmysłowa, terapia światła lub polisensoryczna, 

to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci 

nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono w bezpiecznej, wygodnej przestrzeni budować poczucie własnej wartości i zaufania, zwiększając jednocześnie umiejętności komunikacyjne. Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych – m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje – pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka. Sala Doświadczania Świata, w której odbywa się terapia, to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, ut

rzymane tylko w białej kolorystyce, wyposażone w urządzenia świetlne oraz stymulujące rozwój zmysłów. W bezpiecznym i komfortowym otoczeniu za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka. Pobyt w sali wzbogaca dotychczasowe doświadczenia przez dostarczanie uczestnikom różnego rodzaju bodźców, które są przez nich poznawane, badane i kontrolowane za pomocą wszystkich zmysłów. W przyjemnej atmosferze pełnej akceptacji i relaksu pod czujnym okien wyspecjalizowanego terapeuty dostarczają do układu nerwowego odpowiednio dobrane bodźce, co wpływa na poprawę stanu zdrowia. 

Korzyści płynące z terapii Snoezelen 

Terapia Snoezelen oddziałuje pozytywnie na deficyty zmysłowe, fizyczne i poznawcze, umożliwiając stymulację lub odprężenie. 

W efekcie terapia:

  • zwiększa aktywność i motywację dziecka do poznawania,
  • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
  • motywuje do podejmowania aktywności,
  • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęków,
  • zwiększa wrażliwość,
  • poprawia orientację wprzestrzeni oraz ułożeniu ciała,
  • poprawia koncentrację, rozwija spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną,
  • wpływa ogółem na rozwój emocjonalny, społeczny, ruchowy i poznawczy.


Uczestnikami sesji w Salach Doświadczania Świata mogą być właściwie wszyscy. Dlatego, że wszyscy – niezależnie od wieku, stanu zdrowia, sprawności – jesteśmy istotami sensorycznymi. Wszyscy odbieramy bodźce płynące z otoczenia i reagujemy na nie w określony sposób. Metoda Snoezelen bazuje właśnie na sensoryczności człowieka i jego reakcjach na różne bodźce. Uruchamianie są tu wszystkie zmysły: zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku…