Julia Szweda- Kowalczuk

Ukończyła pedagogikę rewalidacyjną i edukację przedszkolną oraz podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swoje doświadczenie zdobywała w przedszkolach integracyjnych i szkołach oraz w różnych placówkach ( m in. Fundacja ” hej koniku”, ośrodek Psychoterapii “ Sukces”, MOPS- prowadząc specjalistyczne usługi opiekuńcze), wyjeżdżając na obozy terapeutyczne. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami: spectrum autyzmu, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy oraz korektę wad wymowy u dzieci i dorosłych. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, treningu umiejętności społecznych oraz podstaw integracji sensorycznej.

Edyta Czarnecka

Od ponad 10 lat pracuję jako Oligofrenopedagog w Szkole Podstawowej oraz prowadzę liczne terapie dla dzieci potrzebujących wsparcia m.in. dla dzieci ze spektrum autyzmu w tym zespołu Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami opozycyjno -buntoniczymi.  Ukończyłam studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na bieżąco się kształcę, doszkalam, poszerzam swój warsztat pracy oraz kompetencje. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki, Integracji Sensorycznej, Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej. W swojej codziennej pracy wykorzystuję również wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach, jestem m.in. certyfikowanym terapeutą terapii Snoezelen – Sala Doświadczania Świata, terapii pedagogicznej, terapii ręki I i II stopnia, terapii behawioralnej I,II,II stopnia, posiadam uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz realizacji programu „ Apteczka Pierwszej Pomocy Psychologicznej” . 

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą i żoną, która z powodzeniem godzi rozwój zawodowy i samorealizację z dbaniem o rodzinę i wychowywaniem dwóch najukochańszych i najcudowniejszych synów.

Moje motto : „ Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić” 

Joanna Morea 

Wokalistka, flecistka, saksofonistka, autorka tekstów, kompozytorka, aranżerka, absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej w klasie fletu oraz aranżacji i kompozycji, kompozytorka także muzyki relaksacyjnej (Będę Mamą ) i muzyki dla dzieci (Śpiewanki Joanki”, instruktorka jogi, certyfikowana w Indiach w Vivekananda Yoga University(2003), praktykowała Raja Jogę w Indonezji (Bali), w Tajlandii, także w Bihar School of Yoga w Bangalore (Indie), medytację i pranayamę w Rishikesh (Indie). Ukończyła Pranic Psychotherapy Course oraz Advanced Pranic Healing Course w Bangalore (Indie). Muzykoteraputka i Arteterapeutka. Ukończyła roczny kurs Arteterapia – Kultura przeciw wykluczeniu, Kurs Terapii Dźwiękiem w Centrum Kosmo Bio w Katowicach, Masaż Dźwiękiem mis tybetańskich, Warszawa, Kurs Dźwiękoterapii Głębokiej w Instytucie Dźwiękoterapii Solfeggio w Jordanowie(2022), Kurs „Mindfulness – trening uważności” w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu (2021) Pedagog. W latach 2003 – 2004 prowadziła program relaksacyjny wspierający koncentracje i nauczanie według własnego autorskiego programu w szkołach dla Instytutu Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju. Obecnie także nauczyciel muzyki, rytmiki i śpiewu. Podróżniczka i autorka książek. Prywatnie matka dwójki dzieci.

Strony https://www.joannamorea.com/pl/