Oferta zajęć:    

 1. Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata – SNOEZELEN 
 2. Integracja Sensoryczna 
 3. Terapia Zintegrowana 
 4. Trening Umiejętności Społecznych – TUS
 5. Bajkoterapia  prowadzona w Sali Doświadczania Świata
 6. Terapia Pedagogiczna
 7. Terapia Ręki
 8. Sensoplastyka 
 9. Zajęcia Sensomotoryczne
 10. Logopedia 
 11. Sensoplastyka
 12. Rytmika z elementami muzykoterapii dla dzieci 
 13. Masaże dźwiękiem oraz kamertony
 14. Arteterapia – zajęcia dla dzieci/dla dzieci z rodzicami
 15. Zajęcia wokalnomuzyczne dla dzieci i młodzieży
 16. Program relaksacyjno – ruchowy wspierający pamięć i koncentracje dla dzieci i młodzieży:
 17. Interwencja Kryzysowa
 18. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

 

 • TERAPIA POLISENSORYCZNA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – SNOEZELEN 

Terapia polisensoryczna – terapia światłem odbywa się w Sali Doświadczania Świata. Jest to pomieszczenie, w którym świadomie proponowane są bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu, w przyjemnej atmosferze przede wszystkim w zakresie doświadczeń zmysłami z pomocą światła, odgłosów, zapachów, elementów do dotykania,itp.
Sala Doświadczania Świata stwarza możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia

DLA KOGO?

jako terapia wielozmysłowa sprawdza się u osób:

 • nadpobudliwych,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi 
 • w zaburzeniach lękowych 
 • zaburzeniach zachowania i emocji
 • upośledzeniem umysłowym,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • chorobą psychiczną,
 • zaburzeniami mowy na tle nerwicowym
 • po udarach
 • starszych z demencją
 • Z chronicznymi bólami i innymi problemami zdrowotnymi
 • zaś dla osób zdrowych seans w tej sali jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.

Zajęcia indywidualne :

Wiek : bez ograniczeń wiekowych     czas trwania:  50                    cena : 150 zł./zajęcia

Zajęcia grupowe :

Grupa do 6 osób

Wiek : bez ograniczeń wiekowych     czas trwania:  50 minut      cena : 70 zł/zajęcia

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom.

Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów:

 • przedsionkowego
 • proprioceptywnego
 • dotykowego
 • wzrokowego
 • słuchowego
 • węchowego

 DLA KOGO?

Poniżej znajduje się kilka sygnałów, które mogą świadczyć o potencjalnych zaburzeniach sensorycznych dziecka.

– Unika fizycznej bliskości i dotyku

– Lubi nosić tylko specyficzne rodzaje ubrań, przeszkadzają mu metki

– Nie lubi brudzić się klejem i farbami

– Nie lubi obcinać paznokci, czesać się i myć zębów

– W głośnych miejscach staje się marudne, czy poddenerwowane, źle reaguje na dźwięki

– Ma słabą równowagę, często upada lub się potyka, ma trudność uczeniu się nowych umiejętności ruchowych (łapanie piłki, jazda na rowerze), Niepewnie wchodzi lub schodzi po schodach

– Idąc po pokoju obija się o meble

– Ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem się

– Jest w ciągłym ruchu i wszędzie go pełno

– Cały czas trzyma coś w rączkach i tym porusza

– Trudno mu się skoncentrować, łatwo się rozprasza

– Ma problemy z samodzielnym zapinaniem guzików, sznurowaniem butów

– Niepoprawnie trzyma ołówek, sztućce czy nożyczki, ma kłopoty z wycinaniem, rysowaniem po śladzie

Zajęcia indywidualne:

Wiek :  4-12 lat     czas trwania:  50 minut      cena : 130 zł/zajęcia

 • TERAPIA ZINTEGROWANA 

Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata połączona z Integracją Sensoryczną. 30 minut terapii Integracji Sensorycznej uzupełnione 20 minutami terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata

Zajęcia indywidualne :

Wiek : 4-12 lat     czas trwania łącznie:  50 minut      cena : 150 zł./zajęcia

 • TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH – TUS

Trening grupowy, podczas którego trener modeluje zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Dla kogo?

TUS jest dla tych osób, które mają zaburzony rozwój społeczno – emocjonalny i/lub trudności w zakresie umiejętności społecznych. Czyli dla kogo? Dla dzieci: w spektrum autyzmu (ASD), z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), z niepełnosprawnością intelektualną, mutyzmem wybiorczym, specyficznymi problemami w uczeniu się, spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu (FASD), zaburzeniami słuchu i przetwarzania słuchowego, ale też dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz osób nieśmiałych, mających z różnych powodów trudności w funkcjonowaniu w grupie. 

Jakie obszary rozwija Trening Umiejętności Społecznych?

 1. Emocje 
 2. Normy społeczne 
 3. Komunikacja interpersonalna 
 4. Rozwijanie teorii umysłu 
 5. Samowiedza i samoświadomość 
 6. Asertywność 
 7. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach 
 8. Współpraca 

Zajęcia grupowe :   do 10 osób

Wiek :  4-5 lat      6-7  lat     czas trwania: 45 minut     cena : 60 zł./zajęcia  

Diagnoza pisemna – 3 spotkania po 50 minut          cena: 400zł.

OFERTA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

TUS DLA NASTOLATKÓW:

zajęcia skierowane do młodzieży, która :

– ma problem z przestrzeganiem norm społecznych.

– ma trudności w  nawiązywaniu  i utrzymaniu relacji rówieśniczych

– posiadaja diagnozę ADHD i spectrum autyzmu

Zajęcia maja na celu nauczyć:

– radzić sobie z emocjami

– współpracować w grupie

– rozpoznawać emocje i potrzeby innych osób

– rozwiAzywać konflikty w akceptowalny sposób

czas trwania: 45 minut     koszt: 70 zł./zajęcia

 • BAJKOTERAPIA  prowadzona W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Co to jest bajkoterapia?

Definicja bajkoterapii może być ujmowana na różne sposoby, przy zachowaniu najważniejszych jej elementów i wartości. W jednym z najprostszych ujęć terapia bajką to metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, która wykorzystuje specjalnie dobrane teksty (książki, opowiadania) w celach terapeutycznych, psychoedukacyjnych lub relaksacyjnych. Może być używana do rozwiązywania konkretnych problemów, ale nie musi. Ważnym celem leczenia bajkami jest praca z emocjami dziecka. Dzięki czytaniu bajki emocje mogą być łatwiej zidentyfikowane i nazwane. Ważna jest tu rola osoby czytającej (rodzica lub opiekuna dzieci), która podkreśli aspekt emocjonalny w bajce.

Bajki wykorzystywane w leczeniu dzielą się na trzy rodzaje:

– bajki psychoterapeutyczne
– bajki psychoedukacyjne
– bajki relaksacyjne

Cele   bajkoterapii 

– wzmacnianie dziecka,
– udzielenia mu wsparcia emocjonalnego,
– budowanie jego zasobów do twórczego rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach,
– oswajanie lęków,
– skłonienie do uważnego myślenia,
– redukowanie napięcia,
– wypracowywanie wspólnie z dzieckiem strategii radzenia sobie z wyzwaniami,
– rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
– nauka identyfikacji i nazywania emocji,
– nauka komunikowania własnych potrzeb.

Zajęcia grupowe:  do 8 osób

Wiek :  4-5 lat      6-7  lat     czas trwania: 45 minut     cena: 70 zł./zajęcia

 • TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała. Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, czyli kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i rozwijać świadomość ciała. Terapia ręki dziecka musi być przemyślana i kompleksowa. Nie może polegać tylko na zabawie masami plastycznymi, czy uzupełnianiu szlaczków w liniaturze zeszytu. To proces terapeutyczny, którego dopiero jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.

Dla kogo?

Dla dzieci, u których stwierdza się :

 –   trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),

 –   trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),

 –   obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, w dowolnym miejscu litery, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,

 –   osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,

  –  zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,

  –  wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno, albo trzymanie za lekko),

   – szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać ( są zbyt wolne, albo za szybkie),

Zajęcia indywidualne:

Wiek :  5-12 lat     czas trwania:  50 minut      cena : 130 zł/zajęcia

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań nastawionych na pomoc dziecku. Celem jej jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Działania terapeutyczne nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji ujawnianych deficytów, podwyższanie samooceny i motywacji do działania

Dla kogo?

 Głównie dla  dzieci:

– przedszkolnych i wczesnoszkolnych, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,

– rozwijających się nieharmonijnie,

– z  trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,

– z problemami dotyczącymi lateralizacji,

– z zaburzeniami integracji sensorycznej,

– mających obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,

– przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Wiek :  7-15 lat     czas trwania:  50 minut      cena : 130 zł/zajęcia

 • ZAJĘCIA SENSOMOTORYCZNE 

Terapia poprzez zabawę  , która jest ukierunkowana na uczeniu dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów.

Cel : Głównym celem zajęć sensomotorycznych jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Dla kogo?

Przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w adekwatnej interpretacji bodźców zmysłowych i reakcji na nie.

Zajęcia grupowe:  do 8 osób

Wiek :  2-3 lata        4-5 lat      6-7  lat     czas trwania: 45 minut     cena: 70 zł./zajęcia

 • LOGOPEDIA

zajecia skierowane są do dzieci:

– dwujęzycznych

– z opóźnionym rozwojem mowy ( mowa jest opóźniona w stosunku do

rówieśników, rozwija sie bardzo powoli)

– zaburzenia komunikacji ( spectrum autyzmu, niepełnosprawnosć

intelektualna)

– zaburzenia artykulacyjne ( nieprawidłowa wymowa głosek, omijanie

niektórych głosek)

Zajęcia indywidualne:   

czas trwania:  50 minut      cena : 130 zł./zajęcia

 • SENSOPLASTYKA 

Zajęcia skierowane są do małych dzieci już od 1 roku. Na zajęcia zapraszamy razem z rodzicem. Sensoplastyka- to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych faktur, kolorów, konsystencji. Wszystkie materiały są bezpieczne, a dzieci poznają je wszystkimi zmysłami.

Zajęcia grupowe:  do 8 osób

Wiek :  2-3 lata        4-5 lat      6-7  lat     czas trwania: 45 minut     cena: 70 zł./zajęcia

 • PROGRAM RELAKSACYJNO – RUCHOWY WSPIERAJĄCY PAMIĘĆ I KONCENTRACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dobra pamięć, zdolność koncentracji czy dobrze rozwinięta wyobraźnia to nie tylko ćwiczenia mózgu, ale także dbałość o umysł i emocje. W trakcie naszych zajęć wykorzystujemy pracę z wyobraźnią, wizualizację, uczymy jak się relaksować, prawidłowo oddychać, a także skutecznie skupiać uwagę i koncentrować, a wszystko w sposób naturalny poprzez muzyką, rytm, ruch, ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe i przede wszystkim dobrą zabawę.

Zajęcia dostosowane są do wieku i odbywają się w małych grupach. Skierowane są do dzieci i młodzieży.

Grupy wiekowe:

1. 3, 4 lata – 30 minut

2. 5,6 lat – 30 minut

3. 7,8 lat – 30 minut

4. 9, 10 lat – 30 minut

5. 11 – 13 lat – 40 minut

6. 14 – 15 lat – 40 minut

7. 16 i powyżej – 40 minut

Efekty:

– znaczna poprawa pamięci krótko i długotrwałej,

– zwiększona koncentracja uwagi,

– pobudzona wyobraźnia, która skutecznie wpływa na poprawę logicznego myślenia, a także zdolności

analizowania i syntezy,

– mniej czasu spędzonego nad książkami,

– rozwój kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia,

– stymulacja naturalnych mechanizmów rozwoju,

– synchronizacja pracy półkul mózgowych,

– wzmacnianie odwagi w podejmowaniu działań,

– zwiększenie pewności siebie,

– wspomaganie komunikacji i rozwoju mowy,

– obniżenie poziomu stresu

– rozwój wewnętrznych kompetencji

Cena: zajęcia 30 minutowe 1 raz w tygodniu 160zł za miesiąc (4x w miesiącu)od osoby, 

zajęcia 40 minutowe 200zł za miesiąc(4xw miesiącu) od osoby.

 • RYTMIKA Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII DLA DZIECI

Muzyka jest jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania i odkrywania siebie. Dzięki zajęciom rytmicznym i muzycznym dziecko rozwija umiejętności słuchowe, muzyczne, motoryczne, intelektualne. Wszelkie zabawy rytmiczne pobudzają i wzmacniają  umiejętność koncentracji, wspierają pamięć i znacznie poprawiają sprawność fizyczną. Regularne uczęszczanie na zajęcia z rytmiki, jak również muzyki tj. nauka gry na instrumentach czy śpiew, sprawiają że dzieci są bardziej inteligentne, co potwierdzają badania naukowe. Rytmika poprawia zdolność do uczenia się języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. Dodatkowo elementy muzykoterapii wzbogacą zajęcia o działanie na sferę emocjonalną osobowości dziecka. Takie komponenty muzyki jak barwa, melodia, harmonia czy rytm silnie wpływają na   od świadomość, dostarczając dziecku różnorodnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych

Zajęcia dostosowane są do wieku i odbywają się w małych grupach.

Grupy wiekowe:

1. 3 latki – 30 minut

2. 4 latki – 30 minut

3. 5 latki – 30 minut

4. 6 latki – 30 minut.

Cena: zajęcia 30 minutowe 1 raz w tygodniu 160zł za miesiąc(4x w miesiącu)od osoby.

 • ARTETERAPIA – ZAJĘCIA DLA DZIECI/DLA DZIECI Z RODZICAMI

Arteterapia czyli terapia przez każdy rodzaj sztuki, to forma terapii, która poprzez zabawę i wykorzystanie naturalnej ekspresji twórczej dziecka pobudza i wzmacnia jego wszechstronny rozwój. Stymuluje jego twórcze myślenie, pobudza wyobraźnię, kreatywność, a także sprawczość. Zabawa twórcza ma niezwykły wpływa na rozładowanie napięć i lęków u dzieci. Pomaga w radzeniu z emocjami i uwalnia pozytywną energię, a także silnie pobudza ekspresje twórczą na wielu płaszczyznach takich jak: ekspresja ruchowo-muzyczna, słowno-muzyczna, ruchowo- mimiczna, muzyczna, plastyczna..itd. Podczas zajęć będą wykorzystywane elementy muzykoterapii, terapii tańcem, choreoterapii, biblioterapii (literatura), sztuki plastyczne, dramatoterapia, relaksacja.

Cena: zajęcia 40 minutowe 1 raz w tygodniu 240zł za miesiąc (4x w miesiącu) od osoby.

 • ZAJĘCIA WOKALNOMUZYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia wokalnomuzyczne obejmują naukę śpiewu oraz naukę podstawowych elementów muzycznych. Najważniejsze w śpiewaniu to prawidłowy oddech, emisja głosu, dykcja, interpretacja, a także szeroko pojęta muzykalność. Elementy ogólne muzyczne mają podnieść świadomość wykonawczą, dlatego naturalnie uzupełniają naukę śpiewu. Zajęcia odbywają się w małych, trzy, czteroosobowych grupach, w których każdy ma szanse zarówno na indywidualny rozwój, jak również umiejętność śpiewu zespołowego. Istnieje możliwość lekcji indywidualnych. Cena: zajęcia 40min 1raz w tygodniu 240zł za miesiąc (4x w miesiącu) od osoby w grupie 4 osobowej.

Zajęcia 40 min 1 w tygodniu 320zł za miesiąc (4x w miesiącu) od osoby w grupie 3 osobowej.

 • MASAŻE DŹWIĘKIEM ORAZ KAMERTONY

Masaże dźwiękami mis, kamertonów, dzwonków czy gongów to wibroakustyczna stymulacja działająca na ciało oraz psychikę. To jedna z najbezpieczniejszych nieinwazyjnych terapii, a jednocześnie jedna z najsilniej działających na człowieka. Wzmacnia siły i dodaje energii tak potrzebnej do realizowania zadań w codziennym życiu. Regularne sesje mogą czynić fenomenalne rezultaty i być fantastyczną metodą na pozbycie się nagromadzonych napięć, stresu, na poprawę samopoczucia oraz wyciszenie czy zrelaksowanie umysłu. Obecnie wiele badań naukowych potwierdza korzystny wpływ mikrodrgań na organizm człowieka. Dodatkowo do sesji włączam wspaniałe narzędzie jakim są kamertony lecznicze. Zapraszamy na sesje indywidualne oraz grupowe.

Koncerty wieczorne 1 godzina 60zł wstęp.

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencja kryzysowa jest to krótkoterminowa pomoc – obejmuje od jednego do dwunastu spotkań, których czas trwania zależy od potrzeb klienta. Stosowana jest w nagłych przypadkach. Stanowi tzw. pierwszą pomoc emocjonalną i obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie. 

Jakie są cele Interwencji Kryzysowej?

Pierwszym, ważnym krokiem w interwencji kryzysowej jest nawiązanie wspierającej relacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Następnie dokonuje się diagnozy sytuacji i stanu. Trzeci etap to opracowanie strategii radzenia sobie wraz ze szczegółowym planem wyjścia z kryzysu oraz zobowiązaniem Ciebie do działania. Jeśli kontakt trwa dłużej, to możecie monitorować zmiany i w razie potrzeby korygować plan

Zajęcia indywidualne : 

Czas : 60 minut        cena : 200zł. 

 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Program profilaktyki pozytywnej pod nazwą Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej został wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Jest to program profilaktyki uniwersalnej wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o potwierdzonej skuteczności.   Dbałość  o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej powstał właśnie po to, aby dać dzieciom wsparcie i narzędzia do radzenia sobie z emocjami i trudnościami.    Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?   Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.   Założenia programu opierają się na koncepcji psychologii pozytywnej M.P. Selligmana oraz na koncepcji uważności (mindfulness) opisanej przez Jon Kabat – Zinna. Koncepcja psychologii pozytywnej, koncentruje się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy jego zdrowiu i szczęściu. Zgodnie z tym ujęciem program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm.

  Cele szczegółowe programu:

– budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,

– uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,

– kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

  Program składa się z 10 części tematycznych ( 30 spotkań): 

 1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Zajęcia grupowe :do 10 osób                 Wiek : 8-12 lat          

Czas – Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Zakłada się, że optymalne rezultaty przyniesie zrealizowanie wszystkich spotkań w trakcie jednego roku szkolnego. Program został tak zbudowany, że dwa pierwsze spotkania w każdej części są najistotniejsze dla danego tematu, a trzecie spotkanie ma charakter rozszerzający.

Cena : 70 zł/zajęcia/osoba